KROKİ

 

MUHAMMED ŞEMSEDDİN YEŞİL
HAZRETLERİNİN KABR-İ ŞERİFLERİ

SEYYİDNİZAM YOLU SİLİVRİ KAPI KARŞISI / İSTANBUL


      Zât-ı Â'lâ'nın Kitâbü't Tasavvuf adlı eserinden bir kaç cümle...
  ... Demek oluyor ki Tasavvuf, Hikmet-i İslâmiyyeden başka bir şey değildir. Menba'ı: Zât-ı Ehaddiyeti, Cenâb-ı Ahmediyetine feth edilen Zât-ı Âli, Baht-ı Nebi Muhammed Aleyhissalâtü vesselâm, menşe'i de: Cenâb-ı Ali Keremallahû zâtehu hazretleri olmuşdur. İşte bu hikmet-i mübeccele, ilâ mâşâallah meş'ale-i fikr-i beşer olacakdır. Zîra ki, sûver-i efkârın hepsini mertebe ve makamı ile câmi'dir.


[ Ana Sayfa ]  [ Kimdir ]  [ Eserleri ]  [ Sohbetleri ]  [ Türbesi ]  [ Kitabevi ]
 [ İslamiyet Gazetesi ]  [ Hakkında Yazılanlar ]